Frontaal Theaterbureau

3e Oosterparkstraat 227
1092 EA Amsterdam
020 – 6929603

Algemeen directeur:
Mirjam Nebbeling | mirjam@frontaal.com

Kantoor:
Marloes Wieffer | info@frontaal.com

IBAN:  NL 70 INGB 0000 0775 24
BIC:  INGBNL2A K.V.K:  S41207666
B.T.W.:  0086.31.773.B01

 

@