Pelgrim Maakt

Pelgrim Maakt wordt geleid door Rowdy Pelgrim, een geëngageerd theatermaker met een voorliefde voor het doorgronden van menselijk gedrag. Hij gebruikt het theater om wezenlijke maatschappelijke onderwerpen en sociale situaties te belichten. Via kunst, het theater, confronteert hij ons met ons eigen onvermogen. Integer en vaak met humor zoekt hij naar de schoonheid van dat wat schuurt. Door dat te tonen wat vaak verborgen blijft, geeft hij inzicht in de beweegredenen van de ander en opent daarmee het gesprek.

Pelgrim Maakt schuurt ook graag tegen andere kunstdisciplines aan. Dat kan audiovisueel zijn of een kunstwerk dat actief mee acteert binnen een voorstelling. Naast het zelf ontwikkelen en produceren van voorstellingen, kiest Pelgrim Maakt ervoor om actief op zoek te gaan naar samenwerkingsverbanden met maatschappelijk/inhoudelijk relevante partners en/of coproducenten.

Voorstellingen van Pelgrim Maakt worden gemaakt vanuit een artistieke noodzaak, met oog voor maatschappelijke impact. Zo maakten ze eerder de voorstelling SMELT met Ernst Daniel Smid over zijn worsteling met de ziekte van Parkinson. Smelt behandelde het thema vergankelijkheid in relatie tot identiteit en onderzocht de vraag: ‘Wat blijft er van je over als datgene waaraan je je identiteit ontleent, langzaam van je wordt afgenomen?’ Deze voorstelling is later geëvolueerd in een theaterfilm die in het begin van dit jaar in het Koninklijk theater Tuschinski in premiere is gegaan. Ω