De Bellende Engel (8+)

De Bellende Engel (8+)

Concept en regie: Rowdy Pelgrim
Tekst: Glenn Markesteijn en Roel Meijvis
Spel: John Nuijsman, Bart de Rijk, Evrim Akiygit
Scenografie: Tim Vermeulen

kleine-/ middenzaal
Speelperiode: februari – april 2025

Een muzikaal theaterproject van Pelgrim Maakt in coproductie met Theater aan de Parade in Den Bosch. Het project omvat een performance, een manifest en een familievoorstelling. De Bellende Engel stimuleert kinderen hun eigen vraagstukken op een filosofische manier te benaderen: als toeschouwer, als gesprekspartner en als deelnemer.
Dit bijzondere theaterproject omvat een performance, een manifest en een
theatervoorstelling. De Bellende Engel stimuleert kinderen hun eigen vraagstukken op een filosofische manier te benaderen: als toeschouwer, als gesprekspartner en als deelnemer. In dit theaterproject wordt onderzoek en kunst gecombineerd. Grote levensbeschouwelijke vragen van kinderen worden geïnterpreteerd via de kunst. Niet alleen met woorden, maar ook met muziek en theater.
Sinds 2010 staat er boven op de Sint Jan, de monumentale kathedraal van ’s-Hertogenbosch, een beeldje van een engel in een spijkerbroek met een mobiele telefoon aan haar oor: “De Bellende Engel”.

Die engel staat symbool voor bescherming en houvast in een snel veranderende wereld. In een tijd waarin echt contact maken, juist door die telefoons, zo lastig lijkt. Haar mythische uitwerking is de inspiratiebron voor dit theaterproject. Durven we elkaar nog echt te spreken? Te zien? Durven we nog vragen te stellen, terwijl we het antwoord binnen luttele seconden via de telefoon kunnen vinden?

Performance op locatie
Op verschillende schoolpleinen in door heel Nederland verschijnen rode telefooncellen.
Kinderen kunnen de telefooncel betreden om daar die éne vraag te stellen, waarop ze het
antwoord maar niet kunnen vinden. We verzamelen alle vragen van kinderen van 8 tot 13 jaar. Uit alle wijken, uit verschillende culturen, met verschillende overtuigingen, capaciteiten en interesses. Die vragen vormen de input voor het manifest en voor de theatervoorstelling.

Het Manifest
Het manifest weerspiegelt de staat van Nederland door de ogen van het kind. Het bevat de ‘duizend vragen van onze nieuwste generatie’. Deze vragen worden in de context van de huidige tijd geplaatst, door ze door biologen, filosofen, kunstenaars, natuurkundigen en theologen te laten duiden vanuit hun eigen vakgebied. In samenwerking met de
kinderombudsman, wordt dit manifest medio 2025 aangeboden aan de beleidsbepalers.

De Voorstelling
De voorstelling speelt zich af op de archiefafdeling van de Bellende Engel BV. Een archivaris naast een immense archiefkast met alle antwoorden van het universum. Hij weet alleen niet welk antwoord er bij welke vraag hoort. De vragen en de antwoorden moeten bij elkaar worden gezocht.
De voorstelling is een ode aan de verwondering, de verbeelding en écht contact met elkaar. Waarbij het filosoferen ‘over’ een vraag belangrijker is dan het juiste antwoord daarop en de zoektocht naar een antwoord vele malen interessanter is dan het antwoord zelf. Daar waar het soms niet met woorden kan, mag de zintuiglijkheid haar werk doen. Hoe klinkt de liefde? Hoe ruikt honger? Hoe smaakt verdriet? Kortom, een bijzondere muzikale zintuigelijke theater-ervaring.

Als toneeltekst is De Bellende Engel een unieke samenwerking tussen jeugdtheaterschrijver Glenn Markesteijn en filosoof Roel Meijvis.

Educatie
De voorstelling wordt aangeboden in combinatie met een educatief programma: ‘Filosoferen met kinderen’. Het educatieve programma sluit aan op de kerndoelen van
burgerschapsvorming en 21e-eeuwse vaardigheden. Thema’s zijn o.a. mediawijsheid en
sociale vaardigheden.